Wiadomości:

W dniu 07.09.2015r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Parlamentem Hanzeatyckim a Powiatowym Cechem Rzemiosł z Wejherowa w zakresie realizacji projektu pn. “Common Vocational Training to Master in the Baltic Sea Region” (Master BSR) „Jednolity system kształcenia zawodowego - Mistrz w Regionie Morza Bałtyckiego”. Niedługo potem , bo w dniu 12.11.2015r. w Wilnie (Litwa) odbyła się Konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Master BSR”. W czasie spotkania dokonano szczegółowego omówienie warunków realizacji projektu, oraz przedstawiono prezentacje dotyczące systemów kształcenia zawodowego funkcjonujących w krajach, których instytucje będą uczestniczyły w projekcie.

Czym jest parlament Hanzatycki?

Parlament Hanzeatycki – jest związkiem ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego początkowo znajdowała się w Kopenhadze, przeniesiona została do Hamburga, gdzie zarejestrowana jest jako stowarzyszenie. Parlament Hanzeatycki to niezależna organizacja non profit.

Odrobina historii:

Współpraca między izbami rozpoczęta została na początku lat 90. Od 1994 roku przeprowadzone zostały konkretne projekty sfinansowane przez Unię Europejską. Dzięki rozszerzaniu Unii Europejskiej w 2004 roku o kolejne kraje Europy wschodniej współpraca między państwami wschodnimi tego regionu zacieśnił się. W skład organizacji wchodzi 11 krajów:  Norwegia,  Szwecja,  Finlandia,  Rosja,  Estonia,  Litwa, Łotwa, Białoruś, Polska, Dania, Niemcy. Przewodniczącym stowarzyszenia jest Jürgen Hogeforster. Nazwa stowarzyszenia pochodzi od Hanzy, która przez setki lat stanowiła odnoszącą sukcesy sieć współzależnych od siebie dobrze prosperujących Krajów nadbałtyckich. W przeciwieństwie do klasycznej Hanzy, w której skład wchodziły m.in. Belgia oraz Anglia, Hanse - Parlament skupia w większości wschodnie kraje nadbałtyckie. Aby wzmocnić i zacieśnić kooperację pomiędzy gospodarką przedsiębiorstw średniej wielkości oraz instytucjami akademickimi w zakresie kwalifikacji i badań z inicjatywy Parlamentu Hanzeatyckiego w 2010 roku utworzona została Akademia Bałtycka (Baltic Sea Academy). Akademia Bałtycka jest siecią współpracy 15 uniwersytetów, szkół wyższych i placówek badawczych z 9 krajów.

Cele Parlament Hanzatyckiego:

Głównym celem Parlamentu Hanzeatyckiego jest promowanie gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw, ponadto wspiera on również działania w ramach współpracy kulturalnej oraz rozwoju makroregionalnego krajów nadbałtyckich. Do tego celu służy m.in. coroczna Konferencja Hanzeatycka. W dwudniowym spotkaniu biorą udział przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele izb, świata polityki oraz administracji publicznej ze wszystkich krajów nadbałtyckich. W trakcie konferencji wygłaszane są referaty przez przedstawicieli gospodarki, naukowców oraz polityków np. w 2011 roku Komisarz UE ds. energii Günther Oettinger wygłosił referat na temat „Energii odnawialnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w krajach nadbałtyckich”, natomiast w 2012 roku Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wypowiedział się na temat „Innowacji i rozwoju regionalnego”. Na konferencji bezpośrednio po wygłoszeniu referatów, w której bierze udział około 120 uczestników dochodzi do dyskusji przy okrągłym stole. Referaty jak i podsumowanie dyskusji publikowane są przez Akademię Bałtycką.
Partnerzy projektu (project partners):
  • 1.Parlament Hanzeatycki z siedzibą w Hamburgu - Niemcy (Hanse Parlament - Members of Hanse-Parlament – Germany)

  • 2. Izba Rzemieślnicza w Dreźnie – Niemcy (Dresden Handwerkskammer Dresden BSA - Germany)

  • 3.Uczelnia Handlu Zagranicznego - Dania (International Business College – Denmark)

  • 4.Nordyckie Forum Rzemiosła - Norwegia (Nordic Forum of Crafts – Norway)

  • 5.Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP w Wejherowie - Polska (Kreishandwerkerschaft Wejherowo – Poland)

  • 6.Politechnika Gdańska – Polska (Gdańsk University of Technology – Poland)

  • 7.Publiczne Centrum Szkolenia Budowlanego w Wilnie - Litwa (Public Institution Vilnius Builder Training Centre – Lithuania)

  • 8.Łotewska Izba Rzemiosła w Rydze - Łotwa (Riga Latvian Chamber of Craft – Latvia)