Parlament Hanzeatycki

Komisarz UE Johannes Hahn na Konferencji Hanzeatyckiej w 2012 roku

Parlament Hanzeatycki – związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego początkowo znajdowała się w Kopenhadze, przeniesiona została do Hamburga, gdzie zarejestrowana jest jako stowarzyszenie. Parlament Hanzeatycki to niezależna organizacja non profit.

Historia

Współpraca między izbami rozpoczęta została na początku lat 90. Od 1994 roku przeprowadzone zostały konkretne projekty sfinansowane przez Unię Europejską. Dzięki rozszerzaniu Unii Europejskiej w 2004 roku o kolejne kraje Europy wschodniej współpraca między państwami wschodnimi tego regionu zacieśnił się. W skład organizacji wchodzi 11 krajów:  Norwegia,  Szwecja,  Finlandia,  Rosja,  Estonia,  Litwa, Łotwa, Białoruś, Polska, Dania, Niemcy. Przewodniczącym stowarzyszenia jest Jürgen Hogeforster. Nazwa stowarzyszenia pochodzi od Hanzy, która przez setki lat stanowiła odnoszącą sukcesy sieć współzależnych od siebie dobrze prosperujących Krajów nadbałtyckich. W przeciwieństwie do klasycznej Hanzy, w której skład wchodziły m.in. Belgia oraz Anglia, Hanse - Parlament skupia w większości wschodnie kraje nadbałtyckie. Aby wzmocnić i zacieśnić kooperację pomiędzy gospodarką przedsiębiorstw średniej wielkości oraz instytucjami akademickimi w zakresie kwalifikacji i badań z inicjatywy Parlamentu Hanzeatyckiego w 2010 roku utworzona została Akademia Bałtycka (Baltic Sea Academy). Akademia Bałtycka jest siecią współpracy 15 uniwersytetów, szkół wyższych i placówek badawczych z 9 krajów.

Konferencja Hanzeatycka

Głównym celem Parlamentu Hanzeatyckiego jest promowanie gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw, ponadto wspiera on również działania w ramach współpracy kulturalnej oraz rozwoju makroregionalnego krajów nadbałtyckich. Do tego celu służy m.in. coroczna Konferencja Hanzeatycka. W dwudniowym spotkaniu biorą udział przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele izb, świata polityki oraz administracji publicznej ze wszystkich krajów nadbałtyckich. W trakcie konferencji wygłaszane są referaty przez przedstawicieli gospodarki, naukowców oraz polityków np. w 2011 roku Komisarz UE ds. energii Günther Oettinger wygłosił referat na temat „Energii odnawialnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w krajach nadbałtyckich”, natomiast w 2012 roku Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wypowiedział się na temat „Innowacji i rozwoju regionalnego”. Na konferencji bezpośrednio po wygłoszeniu referatów, w której bierze udział około 120 uczestników dochodzi do dyskusji przy okrągłym stole. Referaty jak i podsumowanie dyskusji publikowane są przez Akademię Bałtycką.