Kalendarium

12.11.2015r. – Wilno (Litwa) - Konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Master BSR”. W czasie spotkania dokonano szczegółowego omówienie warunków realizacji projektu, oraz przedstawiono prezentacje dotyczące systemów kształcenia zawodowego funkcjonujących w krajach, których instytucje będą uczestniczyły w projekcie.

07.09.2015r. – podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Parlamentem Hanzeatyckim a Powiatowym Cechem Rzemiosł z Wejherowa w zakresie realizacji projektu pn. “Common Vocational Training to Master in the Baltic Sea Region” (Master BSR) „Jednolity system kształcenia zawodowego - Mistrz w Regionie Morza Bałtyckiego”