Kontakt

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców

ul. Gen. Józefa Hallera 18                           tel. (58) 672-25-11
84-200 Wejherowo                           tel/fax (58) 672-28-28
www.cechwejherowo.pl    / e-mail: biuro@cechwejherowo.pl